ALL TYPES BEARINGS BUSINESS CO.,LTD.

NSK 6203du2 Bearing

 

260x540x165 bearing

260 mm x 540 mm x 165 mm  NTN NJ2352 cylindrical roller bearings
260 mm x 540 mm x 165 mm NTN NJ2352 cylindrical roller bearings
Double Lip Contact
9.8750 to 11.0000 in
260 mm x 540 mm x 165 mm  Loyal NP2352 cylindrical roller bearings
260 mm x 540 mm x 165 mm Loyal NP2352 cylindrical roller bearings
2.6875 in
Felt Seal
260 mm x 540 mm x 165 mm  ISB 22352 K spherical roller bearings
260 mm x 540 mm x 165 mm ISB 22352 K spherical roller bearings
55700 lb
ANSI/ABMA STD 9
260 mm x 540 mm x 165 mm  Timken 22352YMB spherical roller bearings
260 mm x 540 mm x 165 mm Timken 22352YMB spherical roller bearings
Round
Uncoated
260 mm x 540 mm x 165 mm  KOYO NU2352 cylindrical roller bearings
260 mm x 540 mm x 165 mm KOYO NU2352 cylindrical roller bearings
2.9375 in
Contact with Flinger
260 mm x 540 mm x 165 mm  NKE NU2352-E-M6 cylindrical roller bearings
260 mm x 540 mm x 165 mm NKE NU2352-E-M6 cylindrical roller bearings
2980 lbf
1.0000 in
260 mm x 540 mm x 165 mm  ISO NUP2352 cylindrical roller bearings
260 mm x 540 mm x 165 mm ISO NUP2352 cylindrical roller bearings
Felt Seal
USRB 5000
260 mm x 540 mm x 165 mm  ISO 22352 KCW33+AH2352 spherical roller bearings
260 mm x 540 mm x 165 mm ISO 22352 KCW33+AH2352 spherical roller bearings
+0.005/-0.
±0.001 in
Next ▸
All Products Contact Now
Product Categories
150x270x73 bearing
15x24x5 bearing
160x290x80 bearing
170x230x28 bearing
170x260x67 bearing
170x310x110 bearing
220x460x145 bearing
260x360x100 bearing
260x540x165 bearing
280x420x65 bearing
45x68x12 bearing
60x150x35 bearing
85x120x18 bearing
85x150x36 bearing
95x130x18 bearing
95x60x18 bearing
6206 2rs Bearing
6301 Bearing
6309 Bearing
SKF 6202 Bearing